ХРОНИКА НА KINGKILLER

Лицензирани бижута на Kingkiller Chronicle на Патрик Ротфус.
Патрик Ротфус участва активно в процеса на проектиране на всяко парче бижу от Kingkiller за тази линия.

24 продукти

24 продукти