МЛЕЧНИ ПРЕСТЪПНИЦИ

В не толкова далечното бъдеще жените, които не успяват да се съобразят с идеята на патриархалното бъдеще за това кои трябва да бъдат, как трябва да изглеждат и какво трябва да правят, са предназначени за трудно време на Bitch Planet. В света на Bitch Planet знакът NC - Несъответстващ се използва, за да унижи и изолира всеки, който се противопоставя на своите патриархални владетели. Силните и смели обаче го виждат като бойния белег на гордия воин, символ на властта сред жените. 
.
Официално лицензирана линия за бижута с Milkfed Criminal Mastermind's Кучка планета създаден от Kelly Sue DeConnick и Valentine DeLandro. 


18 продукти

18 продукти