FUTHARK RUNES - ЗЛАТО

Руните са мистичната азбука, използвана от древните европейски племена преди 2000 години за назоваване на места и неща, привличане на късмет и богатство, осигуряване на защита и магически божествен ход на бъдещите събития. Руните са били издълбани върху камък или дърво. Инструментите от онова време като брадвата, ножа или длетото не можеха лесно да се използват за образуване на извити линии, така че руническите букви се формираха само с прави линии. Почти цяла Европа ги е използвала едно време, но днес те са най-запомнени с тяхното използване от древните скандинавци: викингите.

Най-старата известна форма и подредба на рунически букви, руните Elder Futhark, се изчисляват от Британския музей, че са били използвани от викингите около 200 г. сл. Н. Е. Някои смятат, че е било много по-рано. На скандинавски език старейшината Футарк се чете отдясно наляво. "FUTHARK" е първите 6 символа от рунската азбука (забележка "th" е една буква).

Може да се намери нашето ръководство Futhark Rune тук.


11 продукти

11 продукти